Suwałki, dnia 12 lipca 2021 r.


Wójt Gminy Suwałki


na podstawie art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/125/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia

o g ł a s z a

konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2021 w zakresie wykonania szczepień przeciwko grypie w ramach ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Suwałki po 65 roku życia” .


Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych