Wójt Gminy Suwałki

na podstawie art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XVI/176/20 Rady Gminy Suwałki  z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki na lata 2019-2021”
o g ł a s z a
konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2021 w zakresie wykonania szczepień przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w ramach ,,Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy Suwałki w roku 2019-2021”.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 r. poz. 711 z późn. zm.), dysponujące personelem i zapleczem medycznym, zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych