Pliki do pobrania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2017.657 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017.2411), Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017.570 t.j.)

Referat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obronnych

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

parter, pok. 43

godziny pracy 7.15 - 14.00


tel. 87 565 93 35


Informacje, dokumenty do pobrania

Numer PESELbn201806271855262.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych