Nr konta bankowego na który należy uiszczać podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,

opłatę skarbową :

Bank Pekao S.A.  50 1240 5891 1111 0000 5753 6152Powiadamianie SMS 

Informujmy, że od dnia 25 sierpnia 2017 roku uruchomiliśmy dla podatników Gminy Suwałki system powiadamiania SMS o upływie terminu do zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przesyłane powiadomienie SMS nie spowoduje po Państwa stronie żadnych kosztów, a przypomni o obowiązku zapłaty zaległego podatku lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli pomimo przesłanego powiadomienia SMS zaległość nie zostanie uregulowana to zostanie wysyłane pisemne upomnienie i wtedy już będą pobierane dodatkowe koszty od pisemnego upomnienia.

Aby każdy z podatników mógł otrzymywać powiadomienie SMS należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Suwałki wniosek - zgodę na przesyłanie informacji, podając swoje dane oraz numer telefonu komórkowego.

Wniosek można pobrać:  >>tutaj<<

lub też wypełnić na miejscu w Urzędzie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki.Pliki do pobrania

Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące na terenie Gminy Suwałki w 2020 r.

UWAGA !!! Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Powyższe zmiany regulują:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

 

Nowe Formularze obowiązują w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia/ tych zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.

 

bn202012071405426.jpg

Pliki do pobrania

z201912271515472.jpg
bn201911042200272.jpg

Dokumenty do pobrania dla osób fizycznych w tym spółek cywilnych po 1 lipca 2019 roku

Podatek od nieruchomości

Pliki do pobrania

Podatek rolny

Pliki do pobrania

Podatek leśny

Pliki do pobrania

Dokumenty do pobrania osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej po 1 lipca 2019 roku

PODATEK LEŚNY  (osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej po 1 lipca 2019 roku)

Pliki do pobrania

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej po 1 lipca 2019 roku)

Pliki do pobrania

PODATEK ROLNY (osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej po 1 lipca 2019 roku)

Pliki do pobrania

UWAGA !!! Dokumenty do pobrania dla osób fizycznych w tym spółek cywilnych przed 1 lipca 2019 roku:

Pliki do pobrania

UWAGA !!! Dokumenty do pobrania osoby prawne, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej przed 1 lipca 2019 roku:

Pliki do pobrania

Akcyza

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych