Uprzejmie informujemy, że zasady i tryb obejmowania Honorowym Patronatem Wójta Gminy Suwałki wszelkiego rodzaju uroczystości lub wydarzeń (kulturowych, sportowych, edukacyjnych, naukowych, gospodarczych, turystycznych, itp.), określa regulamin będący załącznikiem do Zarządzenia  Nr 109/19 Wójta Gminy Suwałki z dnia 21 listopada 2019 r.

Aby wystąpić o Honorowy Patronat Wójta Gminy Suwałki należy wypełnić stosowny wniosek i złożyć go w Biurze Interesanta lub w sekretariacie Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki w terminie nie krótszym niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.

Dokumenty do pobrania takie jak regulamin, wniosek oraz herb Gminy Suwałki znajdują się w poniższych plikach.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych