Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach - Janusz Bałtrukanis

Z-ca Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach - Karol RadzewiczPunkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób

z problemem alkoholowym i ich rodzin

czynny od poniedziałku do piątku

w godz. poniedziałek 8.00.-16.00, wtorek - piątek 7.30-15.30


16-400 Suwałki, ul. Świerkowa 45

pok. 115 lub 116

 

tel.: 87 565 93 43  lub 87 565 93 42

 

Punkt powstał z myślą o osobach, które mają problem z alkoholem i narkotykami i ich pochodnymi uzależnieniami bezpośrednio dotyczących osób oraz ich rodzin .

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:
- dostarczenie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
- motywowanie i kierowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu i ich rodzinom,
- propagowanie zdrowego stylu życia
- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosownej  informacji o możliwościach jej powstrzymywania,
- uruchomienie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
- angażowanie poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy w profesjonalną i systemową  pomoc dla klientów punktu.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych