Pliki do pobrania

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r., poz.391),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212),

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92 z późn. zm.),

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr 144, poz. 1204),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 listopada 2014 r.w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 876),

z201903031423452.jpg

Pliki do pobrania

bn201903031427052.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych