Gmina Suwałki informuje o zmianie godzin pracy animatora Ośrodka Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki na integracyjnych placach zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie, utworzonych w ramach projektu:  ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.


Zmiany zaczną obowiązywać od 19 lipca 2021 r.


Poniżej publikujemy nowy harmonogram pracy animatora:


Plac zabaw w Potaszni: wtorek w godz. 14.30-15.30


Plac zabaw w Krzywem: czwartek w godz. 14.30-15.30


Plac zabaw w Sobolewie: piątek w godz. 14.30-15.30


Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki przypomina o możliwości udzielenia pomocy asystenckiej  rodzicom/opiekunom dzieci niepełnosprawnych zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury placów zabaw w Potaszni, Krzywem lub Sobolewie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 519 890 501.

 

Uwaga: Podczas świadczenia pomocy asystenckiej obecność rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego jest obowiązkowa.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych