Wszyscy jesteśmy świadkami gwałtownych zjawisk pogodowych i zauważalnych zmian klimatu, których negatywny wpływ na zdrowie jest coraz bardziej odczuwalny – wrasta ryzyko zawałów serca, udarów mózgu czy zarażenia się chorobami odkleszczowymi. W ramach wspólnego projektu partnerskie szpitale w Suwałkach i Czerniachowsku podjęły działania mające na celu przygotowanie partnerskich placówek do postępujących zmian klimatycznych. Działania obejmują m.in. modernizację Oddziału Neurologii z Poddoddziałem Udarowym Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, dostawy nowoczesnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, działania skierowane do mieszkańców przygranicznych regionów.

Projekt „Wspólna odpowiedź instytucji ochrony zdrowia na choroby związane z klimatem i zagrożenia zdrowotne” jest współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Rosja 2014-2020.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych