Wójt Gminy Suwałki  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.
Spotkanie odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki dnia 02 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00
Osoby zainteresowane uczestnictwem w ww. spotkaniu, prosimy o zgłoszenie chęci udziału:
•    telefonicznie – 87 565 93 87
•    e-mail: oze@gmina.suwalki.pl
•    osobiście w UG Suwałki pok. nr 113
Z uwagi na konieczność spełnienia obowiązujących wymogów sanitarnych, zawiązanych z epidemią COVID-19 - liczba miejsc na spotkaniu ograniczona.
Celem spotkania jest omówienie ogólnych zasad skorzystania z Programu CZYSTE POWIETRZE. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W lipcu b.r. Gmina Suwałki zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące realizacji programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.
W ramach ww. porozumienia w Urzędzie Gminy Suwałki powstał punkt konsultacyjno-informacyjny, który będzie służył Mieszkańcom w zakresie informowania na temat możliwości skorzystania z Programu, wsparcia  w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, rozliczenia przyznanego dofinansowania, przygotowania wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych dokumentów. Korzystanie z działań punktu konsultacyjno-informacyjnego jest bezpłatne.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie „Czyste powietrze”  mogą uzyskać informację o zasadach dofinansowania:
•    osobiście w Punkcie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy Suwałki, pokój 113 (I piętro), w wyznaczonych dniach i godzinach:
                        Poniedziałek: 8.00-16.00
                        Środa: 7.30-15.30
•    telefonicznie – 87 565 93 87  w godzinach pracy punktu
•    e-mail: oze@gmina.suwalki.pl

Pomoc przy wypełnieniu wniosku możliwa będzie jedynie po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu i godziny.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych