Wójt  Gminy Suwałki informuje, że w terminie od sierpnia do września br. na terenie gminy Suwałki przeprowadzona zostanie  inwentaryzacja  wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze, itp.).

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EPH Sp. z o. o. ul. Krótka 6b/13, 58-420 Lubawka. Osoby wykonujące pracę w terenie  będą posiadać imienne upoważnienie z numerem dowodu osobistego podpisane przez  Wójta Gminy Suwałki.

W związku  z powyższym zwracamy się z prośbą do Mieszkańców naszej gminy  o udzielanie pomocy i informacji niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

Celem realizacji ww. zadania została utworzona specjalna skrzynka pocztowa e-mail azbest.suwalki@eph.pl, gdzie Mieszkańcy mogą zgłaszać miejsca, w których znajduje się azbest - w szczególności azbest zdjęty z dachów, składowany oraz elementy infrastruktury zawierające azbest.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, Gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od Mieszkańców, którzy zdeklarują taką potrzebę.

Z góry dziękujemy za udział w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy.
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych