W związku z rezygnacją 1 z uczestników projektu ,,Zielona Gmina IV – instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki” polegającym na przyznaniu grantów na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, lista podstawowa została zaktualizowana. Zmiany dotyczą deklaracji złożonych od 25.11.2016 do 29.11.2019 r.

*Uczestnik, który został umieszczony na liście podstawowej pod nr 71 (nr ankiety: 25/19112) *zostanie w najbliższych dniach zaproszony na podpisanie umowy o powierzenie grantu.

Aktualnie trwa weryfikacja deklaracji, które zostały złożone po terminie, tj. po 29.11.2019 r.

Uczestnicy, do którzy otrzymali pisemną informację z Urzędu Gminy Suwałki i którzy potwierdzą chęć kontynuacji oraz spełnią kryteria „Regulaminu naboru uczestników do udziału w projekcie pn. Zielona Gmina IV  - instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Suwałki”, zostaną umieszczeni na liście
rezerwowej, jednak zakwalifikowanie do dofinansowania nastąpi wyłącznie:

   * w przypadku, gdy po zakwalifikowaniu do projektu wszystkich spełniających kryteria uczestników, którzy złożyli swoje deklaracje w terminie do 29.11.2019 r., planowana wartość kosztów kwalifikowanych projektu gruntowego nie została wyczerpana,
   * rezygnacji lub wykluczenia Grantobiorcy zakwalifikowanego do projektu, który złożył deklarację w terminie do 29.11.2019 r.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni mieszkańcy według kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Suwałki aktualnie nie prowadzi dodatkowego naboru wniosków w tym projekcie.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych