I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Suwałki

dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się


Na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Suwałki informuje, że dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się udostępnia się usługę pozwalającą na komunikowanie się, w szczególności poprzez:

1) korzystanie z poczty elektronicznej adres: sekretariat@gmina.suwalki.pl,

2) przesyłanie faksów na numer – 875659345.


Wójt Gminy Suwałki realizując art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy informuje, że osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się może zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN w formie pisemnej:

1) pocztą elektroniczną - adres: sekretariat@gmina.suwalki.pl,

2) faksem na numer – 875659345,

3) drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Koordynator dostępności: Katarzyna Żuk  e-mail ork@gmina.suwalki.pl, tel. 875659355


 


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych